Dağıtıml: +49 (0)30 / 755 63 73 8 - Servis: +49 (0)30 / 755 63 73 9

Genel çalışma koşulları:

Üçüncü parti Dream Skin Cihaz veya Tüy Dökücü Cihaz alıcısı aşağıdaki alış ve satış hüküm ve koşullarını kabul etmektedir. Sipariş gibi sözlü anlaşmalar ve misyonlar Dream Skin firması adına yazılı bir raporu gerektirir ve bunlar zorunludur.

Nihai teklifler bağlayıcı değildir.

Bağlayıcı siparişlerde ödeme tarihine sadık kalınması gerekir çünkü geç ödeme ürünün teslimatının da geç yapılmasına neden olmaktadır. Şayet zorlayıcı sebeplerle zamanında ödeme tamamlanamıyorsa, yazılı olarak mektupla veya faks ile bununla ilgili bilgilendirilmemiz gerekir.

1. Tedavi tarihi

Müşterinin tedavi tarihinin bağlayıcı anlaşmasından sonra Dream Skin Enstitüsünün kabul edilen tedavi tarihi için yerinde uzman personelleri ve teknik olarak uygun tedavi cihazını bulundurması gerekir. Bağlayıcı kabul edilen tedavi tarihinin ertelenmesi veya iptalinin müşteri tarafından tedavi tarihinden önce yapılabilmesi için müşterinin ücretsiz 3 saati bulunmaktadır. Verilen süre içerisinde gerçekleşmeyen tedavi tarihinin ertelenmesi veya iptali durumunda hatalı tedavi tutarı olan 30,00 Euro belirlenmiş her tedavi saati için ödenir. Bunun tedaviden önce bir sonraki tedavi randevusunda ödenmesi gerekir.

2. Teslimat

Teslim tarihi: Teslim tarihi zorunlu siparişte belirtilmektedir – normal durumda bu yaklaşık 14 gün sürmektedir. Cihazların teslimatı bireysel olarak tarafımızca gerçekleştirilir ve sizin için bir eğitim bağlamında cihazın teslim edilmesi 7 – 10 gün sürebilmektedir. Tarafımızca büyük ihmal olmadan diğer etkilenmelerden dolayı ayrıca 14 gün teslim tarihi hakkımız bulunmaktadır. Böyle durumlarda ve müşteri tarafındaki problemlerde yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Gecikmeden dolayı veya doldurulmamış sözleşme için tazminat talebinde bulunulamaz.
Çevrenin negatif etkilenmesi durumunda Dream Skin

a.) ürün teslim edilmeden sözleşmeyi geri çekebilir
b.) etkilenme periyodu boyunca teslimatı erteleyebilir.

Alıcı burada tazminat talebiyle ilgili hiçbir talepte bulunamaz. Dream Skin, negatif etkiler için cihazın teslimatında durumun kötüye gitmesi veya imkansız hale gelmesi gibi durumlarda sorumlu değildir. Buna, işleyiş trafiğinin durması, enerji ve hammadde eksikliği, grevler, mevzuat müdahalası veya diğer nedenler sayılabilir.

3. Nakliye

Müşteriye cihazın teslimi Berlin’deki depodan gerçekleştirilir bundan dolayı masrafları Dream Skin üstlenir. Garanti durumunda Dream Skin cihazı alan gönderen firma masrafı karşılar ve onarımdan sonra tekrar müşteriye gönderir. Burada müşteriye masraf çıkarılmaz çünkü bu garantiyle ilgili bir durum değildir ancak örneğin cihaz açıldığı için, cihazın düzgün kullanılmadığı tespit edildiğinde cihazın düşmesi veya su, şimşek çakmasıyla diğer fiziksel etkilenmeler sonucu cihaz garanti dışı kalır. Şayet durum böyleyse gönderim ve onarım masrafları müşteriye yansıtılır. Teslimat yaparken güvenli bir gönderim gerçekleştirebilmek için biz stabil nakil kutularını kullanırız. Bunlar muhtemel garanti durumunun tekrar kullanılması için tutulmaktadır. Müşteri alım tarihiyle ilgili bilgilendirilir ve bu süre içerisinde müşteri teslim alacak firmanın cihazı alabilmesi için bunu kutuya düzgünce paketlemiş olur.

4. Fiyatlar

Fiyatlara artı % 19 KDV dahildir.
Bağlayıcı sipariş üzerine hesap edilen fiyatlar geçerli olur. Özel düzenlemeler yazılı olarak da tutulmaktadır.
Almanya dışında ancak AB ülkeleri içerisinde diğer masraflar, gümrükler eğer talep edilirse geçekleşir.

5. Güvence ve Garanti

Cihazınız tarafımızca teslim edilir ve bozuk veya eksik parçaların dahil edilmemesi için teslim günü de eğitim alabilirsiniz. Şayet bir şeyler eksik ise bize 7 gün içerisinde şikayeti bildirmenizi rica ediyoruz.

Esas ticari kişiler için 2 yıl garanti sağlıyoruz. Özel anlaşmalar bağlayıcı sipariş üzerine tasdik edilir.

Cihaz içerisindeki elektrik/elektronik komponentlere, ekrana (arızasına) ve piyasemendeki elektronik soğutma cihazına garanti vermekteyiz.

Başlık, folyo, hareketli parçalar, hortumlar, bağlayıcılar, mekanik bağlantılar v.b. gibi yıpranan parçalar garanti dışıdır. Garanti servisi, bizi zamanında bildirmediğinizde ve zararların zamanında tamir edilmediğinde de geçerli değildir. Aynı zamanda doğal yıpranma ve teslim edilen ürünün uygun olmayan kullanımı da ve kasıtlı veya büyük ihmal sonucu zarar verildiğinde de bunlar garanti dışı kalmaktadır. Belirli cihazların bakımında kendi ilginiz gerekmektedir. Arızaların montaj ve yükleme hizmetinden sonra bildirilmesiyle ilgili bu arızalar kabul tarihinde belirtilmediyse garanti dışıdır. Ayrıca cihazın üzerinde yer alan güvenlik mühürü bozulduğunda garanti geçerisiz kalır.

6. Mülkiyeti elinde bulundurma

Tüm ödemeler yapılıncaya kadar mülkiyeti kesinlikle satın alma durumunda tutarız. Mülkiyeti elinde bulundurma bizdeki ilk ödeme makbuzuyla sona ermektedir. Ödeme tarihine uyulmadığında her zaman tam ödeme yapılıncaya veya mahkeme kararları kaldırılıncaya kadar müşteriye ve aynı zamanda alıcıya teslim edilen ürün üzerinde biz hak sahibi olarak bulunuruz.

7. Muacceliyet şartı

Şayet iki taksitin ödemesini geciktirirseniz, objektif mukayese geçersiz olur ve sizden tam, ödenmemiş borcun peşin ödenmesi istenir.

8. İkmal yeri ve Yetkili mahkeme

Teslimatlar için ikmal yeri Berlin’dir. Yetkili mahkeme Berlin’de de vardır

9. Garanti

Arızalı ürünlerde ve yeni ürünlerde garanti yasal düzenlemeye göre 24 aydır. Kullanılmış ürünler için garanti süresi 12 aydır. Garanti süresi ürünün alıcıya teslim edilişinden itibaren başlar. düzenli 3 yıllık periyodik zaman aşımı süresi şu yıl sonuyla başlar

9.1 hak ortaya çıktığında ve
9.2 esas koşulların lehdarı ve borçlu kişinin malumatı alınarak ya da ağır ihmali olmadan,
a. birimizin yaptığı ihmal sonucunda yaşamsal, bedeni yaralanma veya sağlık zararı ortaya çıktığında veya kasıtlı görev ihmali ya da kasıtlı veya ifa yardımcımızdan bir tanesinin büyük ihmali sonucu yapılan görev ihmali durumunda ya da
b. diğer zararlar ortaya çıktığında, birimizin büyük ihmali sonucu yapılan görev ihmalinde veya kasıtlı ya da ifa yardımcımızdan bir tanesinin büyük ihmal sonucu yapılan görev ihmali durumunda ya da
c. kötü niyetli gizli kusurlar için sorumluluğa gelindiğinde. Garanti normal aşınmayı veya normal yıpranmayı kapsamaz.

10. Garanti

a. Şayet satıcı bir garanti sağlamışsa bundan dolayı alıcının yasal garanti hakkı kısıtlanamaz.
b. Şayet satıcı bir garanti sağlamışsa, garanti koşulları, içeriği ve garantinin geçerli olması için gereken tüm temel bilgilerin özellikle süresi ve garanti korumasının bölgesel faaliyet alanı, aynı zamanda ismi ve teklifte satıcının adresinin bildirilmesi gerekir.
c. Garanti, cihazın teslimiyle başlar ve IPL cihazınızın Dream Skin GmbH tarafından belirlenen parçaların ücretsiz onarımı ve değişimi ve aynı zamanda IPL cihazının onarımı için gerekli işçilik ücretini kapsar. Cihaz içerisindeki elektrik/elektronik komponentlere, ekrana (arızasına) ve piyasemendeki elektronik soğutma cihazına garanti verilir. Bunun üretim hatası olmadığından, cam kırığına karşı (ekran çatlağı ve piyasemendeki cam ve kristal filtreler dahil) garanti bulunmamakta, aksine uygun olmayan tedaviye bağlı olarak zarar teşkil edilir. Doğal yıpranmalar ve ksenon flaş lambası gibi hareketli parçalar, başlık, folyo, hortumlar, bağlayıcılar, mekanik bağlantılar v.b. gibi yıpranan parçalar garanti dışıdır. Garanti bulunduğu yere bakılmaksızın her müşteri için geçerlidir.

Sözleşmeye dayalı garanti çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmayla garanti süresi uzamaz. Garanti süresi bağlamında özellikle bir parçanın değiştirilmesiyle garanti uzamaz. Değişen parçalar üzerinde ki sözleşmeye dayalı garanti, IPL cihazınızın garantisi sona erdiğinde sona erer.
Garanti durumunun geçerli olabilmesi için yalnızca cihazın seri no. ve ürün no gereklidir. Cihazınızın üzerindeki tüm veriler ve aktüel garanti durumu Dream Skin GmbH’de depolanmaktadır.

Garantör Dream Skin GmbH – Müllerstr. 83a, in 13349 Berlin
Not: Sözleşmeye dayalı garanti hakkınızı şu durumlarda kaybedersiniz:

a. Dream Skin GmbH’ye ait olmayan IPL cihazınıza yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler.
b. Cihaza yapıştırılan güvenlik mührünün kaldırılması.
c. Cihaza yapıştırılan isim levhasının kaldırılması.
d. Uygun olmayan bir tedavi ve aynı zamanda ürünün hatalı kullanımının fark edilmesi.
e. Kasıtlı arıza sonucu oluşan veya kullanıcının büyük ihmali sonucu oluşan nedenler veya kullanım kılavuzuna uyulmadan cihazın kullanımında.
f. Darbe sayıcı manipüle edilir veya değiştirilirse ya da gerçek darbe seviyesi güvenli bir şekilde belirlenemezse.

11. Garanti sözleşmesi

a. Alıcının, mutlak garanti formunda akdin kurulmasıyla üçüncü parti bir performans talimatından akdin kurulmasına göre en geç 4 hafta içerisinde satış sözleşmesinde belirtilen ödeme sorumluluğunu tazminat paket borcu miktarınca ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
b. Şayet akdin kurulmasına göre kredi raporlarında negatif kayıt sorgusu oluşur, bu zoraki garantörlük gösterirse, alıcı ek performans talimatını en geç 4 hafta içerisinde akdin kurulmasına göre düzenlemekle yükümlüdür. Bu garantörlük kredi raporlarında negatif kayıt sergilemez. Ek performans talimatındaki şartın yerine getirilmemesi durumunda, Dream Skin GmbH satış sözleşmesini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Dream Skin GmbH

Genel müdür: Nima Ahmadi
Müllerstraße 83a
13349 Berlin – Germany

Servis : +49 (0)30 – 755 63 73 9
Dağıtıml : +49 (0)30 – 755 63 73 8
Faks: +49 (0)30 – 755 63 74 0

Web: www.dreamskin-germany.de
email: kontakt@dreamskin-germany.de< Kayıtlı Ofis: Berlin / Germany HRB 133288 B USt.-IdNr.: DE276452701 St.Nr.: 27/251/01533 WEEE-Reg.-Nr. DE 34402837

 

Dernek Üyesi:

pdf

 

PDF şirket broşürü

Hizmet yelpazemizi üzerinde broşür PDF dosyası olarak buradan ulaşabilirsiniz.

pdf
Firmenbrochüre als PDF Download